برترین بانک اطلاعاتی سنگ و کارخانجات سنگبری ایران

قبل
بعدی

سنگبری های پایه

57
سنگبری های پایه

سنگبری عدل بلوری

نام مدیر عامل :علیرضا حیدری درس کارخانه : اصفهان-اصفهان-شهرک صنعتی محمودآباد-خیابان فرعی ۲۶ برای اطلاعات بیشتر از محصولات و قیمت آنها با شماره ی۰۹۱۲۳۷۶۶۵۳۷( آقای امیر

خواندن مطلب »
سنگبری شهر سنگ
سنگبری های پایه

سنگبری شهر سنگ

نام مدیر عامل :شیاسی آدرس کارخانه : اصفهان-نجف آباد-پلیس راه نجف آباد-خیابان البرز ۳۲ برای اطلاعات بیشتر از محصولات و قیمت آنها با شماره ی۰۹۱۲۳۷۶۶۵۳۷( آقای

خواندن مطلب »
سنگبری شکوفه
سنگبری های پایه

سنگبری شکوفه

نام مدیر عامل :آقاجانی آدرس کارخانه : اصفهان-اصفهان-شهرک صنعتی محمودآباد-خیابان ۴۰ برای اطلاعات بیشتر از محصولات و قیمت آنها با شماره ی۰۹۱۲۳۷۶۶۵۳۷( آقای امیر زندی  کریمخانی

خواندن مطلب »

سنگبری ونک

نام مدیر عامل :جورکش آدرس کارخانه : اصفهان-اصفهان-شهرک صنعتی محمودآباد-خیابان ۲۰شرقی برای اطلاعات بیشتر از محصولات و قیمت آنها با شماره ی۰۹۱۲۳۷۶۶۵۳۷( آقای امیر زندی  کریمخانی

خواندن مطلب »

سنگبری کریستال

نام مدیر عامل :محب محمدی آدرس کارخانه : اصفهان-اصفهان-شهرک صنعتی محمود آباد-خیابان ۱۶ برای اطلاعات بیشتر از محصولات و قیمت آنها با شماره ی۰۹۱۲۳۷۶۶۵۳۷( آقای امیر

خواندن مطلب »
سنگبری گلشهر
سنگبری های پایه

سنگبری گلشهر

 نام مدیر عامل :حاج حیدری آدرس کارخانه : اصفهان-اصفهان-شهرک صنعتی محمودآباد-خیابان ۱۰ برای اطلاعات بیشتر از محصولات و قیمت آنها با شماره ی۰۹۱۲۳۷۶۶۵۳۷( آقای امیر زندی 

خواندن مطلب »
سنگبری های پایه

سنگبری ملک استون

 نام مدیر عامل :مجید ملک زاده آدرس کارخانه : تهران-تهران-شورآباد-مهدی آباد-کوچه شکوفه-درب سوم برای اطلاعات بیشتر از محصولات و قیمت آنها با شماره ی۰۹۱۲۳۷۶۶۵۳۷( آقای امیر

خواندن مطلب »

سنگبری ایثار

نام مدیر عامل : افشاری برای اطلاعات بیشتر از محصولات و قیمت آنها با شماره ی۰۹۱۲۳۷۶۶۵۳۷( آقای امیر زندی  کریمخانی )تماس حاصل نمایید  

خواندن مطلب »