برترین بانک اطلاعاتی سنگ و کارخانجات سنگبری ایران

قبل
بعدی

سنگبری های ویژه

سنگبری گرانیت سپاهان سه دژ
سنگبری های ویژه

سنگبری گرانیت سپاهان سه دژ

نام مدیر عامل :بهمن سلطانی آدرس کارخانه : اصفهان-خمینی شهر-منطقه صنعتی دوشاخ برای اطلاعات بیشتر از محصولات و قیمت آنها با شماره ی۰۹۱۲۳۷۶۶۵۳۷( آقای امیر زندی 

خواندن مطلب »
سنگبری یوونتوس
سنگبری های ویژه

سنگبری یوونتوس

 نام مدیر عامل :حاج حیدری آدرس کارخانه : اصفهان-اصفهان-شهرک صنعتی محمودآباد-خیابان ۳۴ برای اطلاعات بیشتر از محصولات و قیمت آنها با شماره ی۰۹۱۲۳۷۶۶۵۳۷( آقای امیر زندی 

خواندن مطلب »
سنگبری کسری
سنگبری های ویژه

سنگبری کسری

 نام مدیر عامل :نادیان آدرس کارخانه : اصفهان-اصفهان-شهرک صنعتی محمودآباد-خیابان ۲۰ برای اطلاعات بیشتر از محصولات و قیمت آنها با شماره ی۰۹۱۲۳۷۶۶۵۳۷( آقای امیر زندی  کریمخانی

خواندن مطلب »
سنگبری پارس سنگ
سنگبری های ویژه

سنگبری پارس سنگ

 نام مدیر عامل :علی مختاری آدرس کارخانه : اصفهان-تیران-شهرک صنعتی رضوانشهر-خیابان دوم غربی برای اطلاعات بیشتر از محصولات و قیمت آنها با شماره ی۰۹۱۲۳۷۶۶۵۳۷( آقای امیر

خواندن مطلب »
سنگبری اتفاق برتر
سنگبری های ویژه

سنگبری اتفاق برتر

 نام مدیر عامل :سعید روح الهی آدرس کارخانه : اصفهان-اصفهان-شهرک صنعتی محمود آباد-خیابان ۱۶ برای اطلاعات بیشتر از محصولات و قیمت آنها با شماره ی۰۹۱۲۳۷۶۶۵۳۷( آقای

خواندن مطلب »
سنگبری مبین
سنگبری های ویژه

سنگبری مبین

نام مدیر عامل :بابائی آدرس کارخانه : اصفهان-اصفهان-شهرک صنعتی محمودآباد-خیابان ۴۰ برای اطلاعات بیشتر از محصولات و قیمت آنها با شماره ی۰۹۱۲۳۷۶۶۵۳۷( آقای امیر زندی  کریمخانی

خواندن مطلب »
سنگبری جهان سنگ
سنگبری های ویژه

سنگبری جهان سنگ

 نام مدیر عامل :نعمت ا… حاج هاشمی آدرس کارخانه : اصفهان-اصفهان-شهرک صنعتی محمودآباد-خیابان ۲۰ شرقی برای اطلاعات بیشتر از محصولات و قیمت آنها با شماره ی۰۹۱۲۳۷۶۶۵۳۷(

خواندن مطلب »
سنگبری نقش جهان نو
سنگبری های ویژه

سنگبری نقش جهان نو

 نام مدیر عامل :محمد صالحی آدرس کارخانه : اصفهان-نجف آباد-پلیس راه-کوچه اردیبهشت ۱۳ برای اطلاعات بیشتر از محصولات و قیمت آنها با شماره ی۰۹۱۲۳۷۶۶۵۳۷( آقای امیر

خواندن مطلب »
سنگبری اورانوس
سنگبری های ویژه

سنگبری اورانوس

نام مدیر عامل :امرالله روح اله آدرس کارخانه : اصفهان-اصفهان-شهرک صنعتی محمودآباد-خیابان ۲۶ برای اطلاعات بیشتر از محصولات و قیمت آنها با شماره ی۰۹۱۲۳۷۶۶۵۳۷( آقای امیر

خواندن مطلب »
سنگبری آسمان
سنگبری های ویژه

سنگبری آسمان

نام مدیر عامل : محمد امیرخانی آدرس کارخانه : اصفهان-اصفهان-شهرک صنعتی محمودآباد-خیابان ۳۴ برای اطلاعات بیشتر از محصولات و قیمت آنها با شماره ی۰۹۱۲۳۷۶۶۵۳۷( آقای امیر

خواندن مطلب »