برترین بانک اطلاعاتی سنگ و کارخانجات سنگبری ایران

قبل
بعد

سنگبری های معمولی

سنگبری ماهوش
سنگبری های معمولی

سنگبری تخت جمشید

نام مدیر عامل :کربلایی آدرس کارخانه : مرکزی-محلات-قطب صنعتی صدریه-خیابان صدریه ۵ برای اطلاعات بیشتر از محصولات و قیمت آنها با شماره ی۰۹۱۲۳۷۶۶۵۳۷( آقای امیر زندی 

خواندن مطلب »
سنگبری گیتی
سنگبری های معمولی

سنگبری کمال

نام مدیر عامل :اویسی آدرس کارخانه : اصفهان-اصفهان-شهرک صنعتی محمودآباد-خیابان جدید الاحداث برای اطلاعات بیشتر از محصولات و قیمت آنها با شماره ی۰۹۱۲۳۷۶۶۵۳۷( آقای امیر زندی 

خواندن مطلب »
سنگبری افشار
سنگبری های معمولی

سنگبری کهن

نام مدیر عامل :عباس کهن زاد آدرس کارخانه : اصفهان-اصفهان-شهرک صنعتی محمودآباد-خیابان ۳۴ برای اطلاعات بیشتر از محصولات و قیمت آنها با شماره ی۰۹۱۲۳۷۶۶۵۳۷( آقای امیر

خواندن مطلب »
سنگبری متین نو
سنگبری های معمولی

سنگبری یکتا نو

نام مدیر عامل :اخلاقی آدرس کارخانه : اصفهان-اصفهان-شهرک صنعتی محمودآباد-خیابان ۲۶ فرعی برای اطلاعات بیشتر از محصولات و قیمت آنها با شماره ی۰۹۱۲۳۷۶۶۵۳۷( آقای امیر زندی 

خواندن مطلب »
سنگبری گرانیت سنگ ظریف
سنگبری های معمولی

سنگبری اورانوس

 نام مدیر عامل :امرالله روح اله آدرس کارخانه : اصفهان-اصفهان-شهرک صنعتی محمودآباد-خیابان ۲۶ برای اطلاعات بیشتر از محصولات و قیمت آنها با شماره ی۰۹۱۲۳۷۶۶۵۳۷( آقای امیر

خواندن مطلب »
سنگبری متین نو
سنگبری های معمولی

سنگبری صادقیه

 نام مدیر عامل :حاج رحیمی آدرس کارخانه : اصفهان-اصفهان-شهرک صنعتی محمودآباد-خیابان هیئت امنا-بین خیابان ۲۰ و ۲۴ برای اطلاعات بیشتر از محصولات و قیمت آنها با

خواندن مطلب »
سنگبری کساء
سنگبری های معمولی

سنگبری ونیز

 نام مدیر عامل :محمد باقری آدرس کارخانه : اصفهان-اصفهان-شهرک صنعتی محمودآباد-خیابان فرعی ۲۶ برای اطلاعات بیشتر از محصولات و قیمت آنها با شماره ی۰۹۱۲۳۷۶۶۵۳۷( آقای امیر

خواندن مطلب »
سنگبری کوپ استون
سنگبری های معمولی

سنگبری کوپ استون

نام مدیر عامل :حیدری راد آدرس کارخانه : اصفهان-اصفهان-شهرک صنعتی محمودآباد-خیابان ۲۶ فرعی برای اطلاعات بیشتر از محصولات و قیمت آنها با شماره ی۰۹۱۲۳۷۶۶۵۳۷( آقای امیر

خواندن مطلب »
سنگبری مزروعی
سنگبری های معمولی

سنگبری مزروعی

 نام مدیر عامل :مزروعی آدرس کارخانه : اصفهان-اصفهان-شهرک صنعتی محمودآباد-خیابان ۲۴ غربی برای اطلاعات بیشتر از محصولات و قیمت آنها با شماره ی۰۹۱۲۳۷۶۶۵۳۷( آقای امیر زندی 

خواندن مطلب »
سنگبری مسجدی
سنگبری های معمولی

سنگبری مسجدی

 نام مدیر عامل :بنی هاشمی آدرس کارخانه : اصفهان-اصفهان-شهرک صنعتی محمودآباد-خیابان ۳۸ فرعی برای اطلاعات بیشتر از محصولات و قیمت آنها با شماره ی۰۹۱۲۳۷۶۶۵۳۷( آقای امیر

خواندن مطلب »