برترین بانک اطلاعاتی سنگ و کارخانجات سنگبری ایران

قبل
بعد

سنگبری های معمولی

سنگبری کهکشان
سنگبری های معمولی

سنگبری کهکشان

 نام مدیر عامل :اسماعیل جان نثاری آدرس کارخانه : اصفهان-اصفهان-شهرک صنعتی محمودآباد-خیابان ۲۶ برای اطلاعات بیشتر از محصولات و قیمت آنها با شماره ی۰۹۱۲۳۷۶۶۵۳۷( آقای امیر

خواندن مطلب »
سنگبری رویال
سنگبری های معمولی

سنگبری رویال

 نام مدیر عامل :حسینی مهر درس کارخانه : اصفهان-اصفهان-شهرک صنعتی محمودآباد-خیابان ۲۰ برای اطلاعات بیشتر از محصولات و قیمت آنها با شماره ی۰۹۱۲۳۷۶۶۵۳۷( آقای امیر زندی 

خواندن مطلب »
سنگبری گرانیت سپاهان رسوب
سنگبری های معمولی

سنگبری گرانیت سپاهان رسوب

نام مدیر عامل :محمدعلی صادقیان آدرس کارخانه : اصفهان-کیلومتر ۳۵ جاده اصفهان نائین-شهرک صنعتی بزرگ شرق سگزی-فاز یک-خیابان فرعی دوم شرقی-اولین چهار راه سمت چپ-دومین کارخانه

خواندن مطلب »
سنگبری یاسین
سنگبری های معمولی

سنگبری یاسین

نام مدیر عامل :حاج حیدری آدرس کارخانه : اصفهان-اصفهان-شهرک صنعتی محمودآباد-خیابان ۳۸ برای اطلاعات بیشتر از محصولات و قیمت آنها با شماره ی۰۹۱۲۳۷۶۶۵۳۷( آقای امیر زندی

خواندن مطلب »

سنگبری شرفی

نام مدیر عامل : شرفی آدرس کارخانه : کیلومتر ۴۵ جاده ی تهران قم شهرک صنعتی شمس آباد بلوار بوستان گلبن ۳ برای اطلاعات بیشتر

خواندن مطلب »

سنگبری آسمان

نام مدیر عامل: فرقانی آدرس کارخانه : کیلومتر ۴۵ جاده تهران قم جنب شهرک صنعتی شمس آباد کوچه ی گوهر برای اطلاعات بیشتر از محصولات

خواندن مطلب »

سنگبری دماوند

نام مدیر عامل : میر جلیلی برای اطلاعات بیشتر از محصولات و قیمت آنها با شماره ی۰۹۱۲۳۷۶۶۵۳۷( آقای امیر زندی  کریمخانی )تماس حاصل نمایید

خواندن مطلب »

سنگبری حشمتی

نام مدیر عامل : حشمتی برای اطلاعات بیشتر از محصولات و قیمت آنها با شماره ی۰۹۱۲۳۷۶۶۵۳۷( آقای امیر زندی  کریمخانی )تماس حاصل نمایید

خواندن مطلب »