برترین بانک اطلاعاتی سنگ و کارخانجات سنگبری ایران

قبل
بعدی

اطلاعات سنگ

تاریخچه سنگ
اطلاعات سنگ

تاریخچه سنگ

 سنگ یکی ازقدیمی ترین مصالحی است که بشراز بدوزندگی خود شناخته و ان را برای ساخت بنا و تهییه وسایل مختلف ازجمله اسلحه و ابزارکاربه

خواندن مطلب »
اطلاعات سنگ

انواع سنگ

سنگ های اذرین سنگ هایی هستند که ازانجماد مواد مذاب  زیر پوسته ی زمین به نام ماگما تشکیل میشوند.این مواد به صورت مایع تحت فشار

خواندن مطلب »
اطلاعات سنگ

چند پیشنهاد

    ترواتن ،سنداستون وگرانیت ازجمله سنگ های مناسب برای نمای خارجی می باشند.               استفاده ازگرانیت به دلیل

خواندن مطلب »