برترین بانک اطلاعاتی سنگ و کارخانجات سنگبری ایران

قبل
بعدی

انواع سنگ

ساختمان زیبا
اطلاعات سنگ

انواع سنگ های ساختمانی

   سنگ های ساختمانی به دو دسته تقسیم می شوند.                          ۱سنگ طبیعی قطعات و خرده سنگ ها به صورت خام از معدن استخراج می

خواندن مطلب »
انواع سنگ

انواع سنگ

  سنگ های اذرین سنگ هایی هستند که ازانجماد مواد مذاب  زیر پوسته ی زمین به نام ماگما تشکیل میشوند.این مواد به صورت مایع تحت

خواندن مطلب »
الماس
اطلاعات سنگ

انواع سنگ های قیمتی

    بیشتر از هزاران نوع سنگ موجوداست که تقریبا ۵۰مدل ار آنها دارای ارزش مادی ومعنوی میباشندو از آنها درصنعت جواهرسازی استفاده میگردد.در این

خواندن مطلب »
اطلاعات سنگ

انواع سنگ

سنگ های اذرین سنگ هایی هستند که ازانجماد مواد مذاب  زیر پوسته ی زمین به نام ماگما تشکیل میشوند.این مواد به صورت مایع تحت فشار

خواندن مطلب »