برترین بانک اطلاعاتی سنگ و کارخانجات سنگبری ایران

Previous slide
Next slide

می 25, 2017

انواع سنگ

انواع سنگ

  سنگ های اذرین سنگ هایی هستند که ازانجماد مواد مذاب  زیر پوسته ی زمین به نام ماگما تشکیل میشوند.این مواد به صورت مایع تحت

Read More>
الماس
اطلاعات سنگ

انواع سنگ های قیمتی

    بیشتر از هزاران نوع سنگ موجوداست که تقریبا 50مدل ار آنها دارای ارزش مادی ومعنوی میباشندو از آنها درصنعت جواهرسازی استفاده میگردد.در این

Read More>
اطلاعات سنگ

زیباترین سنگ های معدنی

زیباترین سنگ های معدنی  وقتی به کلمه ی “زیبایی” فکر می کنید، اولین چیزی که به ذهنتان می رسد “معدن” نیست ، اما هر چیزی

Read More>