برترین بانک اطلاعاتی سنگ و کارخانجات سنگبری ایران

قبل
بعدی

دی ۶, ۱۳۹۶ (فرمت تاریخ بایگانی روزانه)

سنگبری شهر سنگ
سنگبری های پایه

سنگبری شهر سنگ

نام مدیر عامل :شیاسی آدرس کارخانه : اصفهان-نجف آباد-پلیس راه نجف آباد-خیابان البرز ۳۲ برای اطلاعات بیشتر از محصولات و قیمت آنها با شماره ی۰۹۱۲۳۷۶۶۵۳۷( آقای

خواندن مطلب »
سنگبری شکوفه
سنگبری های پایه

سنگبری شکوفه

نام مدیر عامل :آقاجانی آدرس کارخانه : اصفهان-اصفهان-شهرک صنعتی محمودآباد-خیابان ۴۰ برای اطلاعات بیشتر از محصولات و قیمت آنها با شماره ی۰۹۱۲۳۷۶۶۵۳۷( آقای امیر زندی  کریمخانی

خواندن مطلب »
سنگبری نیکفر (نیکسان)
سنگبری های معمولی

سنگبری نیکفر (نیکسان)

نام مدیر عامل :بهنام نیکفر آدرس دفتر فروش : تهران-خیابان دکتر فاطمی-خیابان رهی معیری-کوچه بهزاد-پلاک ۱۷ آدرس کارخانه : مرکزی-محلات-شهرک صنعتی ارقده-کوچه یاس شرقی  محصولات : سنگ

خواندن مطلب »
سنگبری کوه نورد
سنگبری های معمولی

سنگبری کوه نورد

نام مدیر عامل :علی اقتداری آدرس کارخانه : اصفهان-کیلومتر ۲ جاده دستگرد-بلوار معلم برای اطلاعات بیشتر از محصولات و قیمت آنها با شماره ی۰۹۱۲۳۷۶۶۵۳۷( آقای امیر

خواندن مطلب »
سنگبری مالکی
سنگبری های معمولی

سنگبری مالکی

نام مدیر عامل :محمد مالکی آدرس کارخانه : تهران-تهران-جاده قدیم قم-شصت متری حسین آباد-خیابان معدن پنجم برای اطلاعات بیشتر از محصولات و قیمت آنها با شماره

خواندن مطلب »
سنگبری سنگبری الوان
سنگبری های معمولی

سنگبری سنگبری الوان

نام مدیر عامل :حاج اسماعیل امینی آدرس کارخانه : اصفهان-رضوانشهر-اصفهان – تیران و کرون – اصفهان-تیران.منطقه صنعتی رضوانشهر جنب ساختمان هیات امنا برای اطلاعات بیشتر از

خواندن مطلب »
سنگبری حافظ
سنگبری های معمولی

سنگبری حافظ

نام مدیر عامل :ادریسی آدرس کارخانه : اصفهان-نجف آباد-منطقه صنعتی-روبروی بانک صادرات برای اطلاعات بیشتر از محصولات و قیمت آنها با شماره ی۰۹۱۲۳۷۶۶۵۳۷( آقای امیر زندی 

خواندن مطلب »
سنگبری کیمیا
سنگبری های معمولی

سنگبری کوروش

نام مدیر عامل :کاکویی آدرس کارخانه : اصفهان-اصفهان-شهرک صنعتی محمودآباد-خیابان ۲۶ برای اطلاعات بیشتر از محصولات و قیمت آنها با شماره ی۰۹۱۲۳۷۶۶۵۳۷( آقای امیر زندی  کریمخانی

خواندن مطلب »
سنگبری منا
سنگبری های معمولی

سنگبری منا

نام مدیر عامل :محمدعلی حاج هاشمی آدرس کارخانه : اصفهان-اصفهان-شهرک صنعتی محمودآباد-خیابان ۴۰ برای اطلاعات بیشتر از محصولات و قیمت آنها با شماره ی۰۹۱۲۳۷۶۶۵۳۷( آقای امیر

خواندن مطلب »
سنگبری بزرگمهر
سنگبری های معمولی

سنگبری بزرگمهر

نام مدیر عامل :ملک آدرس کارخانه : اصفهان-اصفهان-شهرک صنعتی محمودآباد-خیابان ۲۰ غربی برای اطلاعات بیشتر از محصولات و قیمت آنها با شماره ی۰۹۱۲۳۷۶۶۵۳۷( آقای امیر زندی 

خواندن مطلب »