57

سنگبری عدل بلوری

نام مدیر عامل :علیرضا حیدری درس کارخانه : اصفهان-اصفهان-شهرک صنعتی محمودآباد-خیابان فرعی ۲۶ برای اطلاعات بیشتر از محصولات و قیمت آنها با شماره ی۰۹۱۲۳۷۶۶۵۳۷( آقای امیر زندی  کریمخانی )تماس حاصل نمایید

سنگبری شهر سنگ

سنگبری شهر سنگ

نام مدیر عامل :شیاسی آدرس کارخانه : اصفهان-نجف آباد-پلیس راه نجف آباد-خیابان البرز ۳۲ برای اطلاعات بیشتر از محصولات و قیمت آنها با شماره ی۰۹۱۲۳۷۶۶۵۳۷( آقای امیر زندی  کریمخانی )تماس حاصل نمایید

سنگبری شکوفه

سنگبری شکوفه

نام مدیر عامل :آقاجانی آدرس کارخانه : اصفهان-اصفهان-شهرک صنعتی محمودآباد-خیابان ۴۰ برای اطلاعات بیشتر از محصولات و قیمت آنها با شماره ی۰۹۱۲۳۷۶۶۵۳۷( آقای امیر زندی  کریمخانی )تماس حاصل نمایید

سنگبری نیکفر (نیکسان)

سنگبری نیکفر (نیکسان)

نام مدیر عامل :بهنام نیکفر آدرس دفتر فروش : تهران-خیابان دکتر فاطمی-خیابان رهی معیری-کوچه بهزاد-پلاک ۱۷ آدرس کارخانه : مرکزی-محلات-شهرک صنعتی ارقده-کوچه یاس شرقی  محصلات : سنگ تراورتن آتشکوه ، سنگ مرمریت امپرادور، سنگ مرمر سبز ؛سنگ تراورتن سیلور تکاب، سنگ تراورتن دره بخاری ،سنگ مرمر سفید ، سنگ تراورتن شکلاتی کاشان،سنگ مرمریت دیاموند – مهکام سنگ مرمریت مشکی محلات ،سنگ تراورتن قرمز آذرشهر […]

سنگبری کوه نورد

سنگبری کوه نورد

نام مدیر عامل :علی اقتداری آدرس کارخانه : اصفهان-کیلومتر ۲ جاده دستگرد-بلوار معلم برای اطلاعات بیشتر از محصولات و قیمت آنها با شماره ی۰۹۱۲۳۷۶۶۵۳۷( آقای امیر زندی  کریمخانی )تماس حاصل نمایید

سنگبری مالکی

سنگبری مالکی

نام مدیر عامل :محمد مالکی آدرس کارخانه : تهران-تهران-جاده قدیم قم-شصت متری حسین آباد-خیابان معدن پنجم برای اطلاعات بیشتر از محصولات و قیمت آنها با شماره ی۰۹۱۲۳۷۶۶۵۳۷( آقای امیر زندی  کریمخانی )تماس حاصل نمایید محصولات: سنگ مرمریت میامی،  سنگ تراورتن لیمویی آذرشهر ، سنگ تراورتن دره بخاری  ، سنگ مرمریت مشکی نجف آباد ، سنگ تراورتن آتشکوه  ، سنگ مرمریت گلدن بلک […]

سنگبری سنگبری الوان

سنگبری سنگبری الوان

نام مدیر عامل :حاج اسماعیل امینی آدرس کارخانه : اصفهان-رضوانشهر-اصفهان – تیران و کرون – اصفهان-تیران.منطقه صنعتی رضوانشهر جنب ساختمان هیات امنا برای اطلاعات بیشتر از محصولات و قیمت آنها با شماره ی۰۹۱۲۳۷۶۶۵۳۷( آقای امیر زندی  کریمخانی )تماس حاصل نمایید

سنگبری گوهر سنگ ثنائی

سنگبری گوهر سنگ ثنائی

نام مدیر عامل :جعفر ثنائی آدرس کارخانه : اصفهان-اصفهان-شهرک صنعتی محمودآباد-انتهای فرعی ۴۴-خیابان ۵۰ برای اطلاعات بیشتر از محصولات و قیمت آنها با شماره ی۰۹۱۲۳۷۶۶۵۳۷( آقای امیر زندی  کریمخانی )تماس حاصل نمایید

سنگبری حافظ

سنگبری حافظ

نام مدیر عامل :ادریسی آدرس کارخانه : اصفهان-نجف آباد-منطقه صنعتی-روبروی بانک صادرات برای اطلاعات بیشتر از محصولات و قیمت آنها با شماره ی۰۹۱۲۳۷۶۶۵۳۷( آقای امیر زندی  کریمخانی )تماس حاصل نمایید

سنگبری کیمیا

سنگبری کوروش

نام مدیر عامل :کاکویی آدرس کارخانه : اصفهان-اصفهان-شهرک صنعتی محمودآباد-خیابان ۲۶ برای اطلاعات بیشتر از محصولات و قیمت آنها با شماره ی۰۹۱۲۳۷۶۶۵۳۷( آقای امیر زندی  کریمخانی )تماس حاصل نمایید