برترین بانک اطلاعاتی سنگ و کارخانجات سنگبری ایران

Previous slide
Next slide

بازار سنگ

سنگبری آماتا سنگ سرافراز

سنگبری آماتا سنگ سرافراز

نام مدیر عامل :دکتر عباس سرافرازی آدرس کارخانه : مرکزی-محلات-شهرک صنعتی ارقده -اقاقیا غربی-شماره 5 و 6 برای اطلاعات بیشتر از محصولات و قیمت آنها با

Read More>
سنگبری کیان پارس

سنگبری کیان پارس

نام مدیر عامل :علی اصغری آدرس کارخانه : اصفهان-اصفهان-شهرک صنعتی محمود آباد-خیابان 26(ماهوت) برای اطلاعات بیشتر از محصولات و قیمت آنها با شماره ی۰۹۱۲۳۷۶۶۵۳۷( آقای امیر

Read More>
سنگبری گوهر سنگ ثنائی
سنگبری های پایه

سنگبری گوهر سنگ ثنائی

نام مدیر عامل :جعفر ثنائی درس کارخانه : اصفهان-اصفهان-شهرک صنعتی محمودآباد-انتهای فرعی 44-خیابان 50 برای اطلاعات بیشتر از محصولات و قیمت آنها با شماره ی۰۹۱۲۳۷۶۶۵۳۷( آقای

Read More>
57

سنگبری عدل بلوری

نام مدیر عامل :علیرضا حیدری درس کارخانه : اصفهان-اصفهان-شهرک صنعتی محمودآباد-خیابان فرعی 26 برای اطلاعات بیشتر از محصولات و قیمت آنها با شماره ی۰۹۱۲۳۷۶۶۵۳۷( آقای امیر

Read More>
سنگبری شهر سنگ
سنگبری های پایه

سنگبری شهر سنگ

نام مدیر عامل :شیاسی آدرس کارخانه : اصفهان-نجف آباد-پلیس راه نجف آباد-خیابان البرز 32 برای اطلاعات بیشتر از محصولات و قیمت آنها با شماره ی۰۹۱۲۳۷۶۶۵۳۷( آقای

Read More>
سنگبری شکوفه

سنگبری شکوفه

نام مدیر عامل :آقاجانی آدرس کارخانه : اصفهان-اصفهان-شهرک صنعتی محمودآباد-خیابان 40 برای اطلاعات بیشتر از محصولات و قیمت آنها با شماره ی۰۹۱۲۳۷۶۶۵۳۷( آقای امیر زندی  کریمخانی

Read More>
سنگبری نیکفر (نیکسان)
سنگبری های معمولی

سنگبری نیکفر (نیکسان)

نام مدیر عامل :بهنام نیکفر آدرس دفتر فروش : تهران-خیابان دکتر فاطمی-خیابان رهی معیری-کوچه بهزاد-پلاک ۱۷ آدرس کارخانه : مرکزی-محلات-شهرک صنعتی ارقده-کوچه یاس شرقی  محصولات : سنگ

Read More>
سنگبری کوه نورد

سنگبری کوه نورد

نام مدیر عامل :علی اقتداری آدرس کارخانه : اصفهان-کیلومتر 2 جاده دستگرد-بلوار معلم برای اطلاعات بیشتر از محصولات و قیمت آنها با شماره ی۰۹۱۲۳۷۶۶۵۳۷( آقای امیر

Read More>
سنگبری مالکی

سنگبری مالکی

نام مدیر عامل :محمد مالکی آدرس کارخانه : تهران-تهران-جاده قدیم قم-شصت متری حسین آباد-خیابان معدن پنجم برای اطلاعات بیشتر از محصولات و قیمت آنها با شماره

Read More>
سنگبری سنگبری الوان
سنگبری های معمولی

سنگبری سنگبری الوان

نام مدیر عامل :حاج اسماعیل امینی آدرس کارخانه : اصفهان-رضوانشهر-اصفهان – تیران و کرون – اصفهان-تیران.منطقه صنعتی رضوانشهر جنب ساختمان هیات امنا برای اطلاعات بیشتر از

Read More>