برترین بانک اطلاعاتی سنگ و کارخانجات سنگبری ایران

Previous slide
Next slide

بازار سنگ

تاریخچه سنگ

تاریخچه سنگ

 سنگ یکی ازقدیمی ترین مصالحی است که بشراز بدوزندگی خود شناخته و ان را برای ساخت بنا و تهییه وسایل مختلف ازجمله اسلحه و ابزارکاربه

Read More>
اطلاعات سنگ

انواع سنگ

سنگ های اذرین سنگ هایی هستند که ازانجماد مواد مذاب  زیر پوسته ی زمین به نام ماگما تشکیل میشوند.این مواد به صورت مایع تحت فشار

Read More>
اطلاعات سنگ

چند پیشنهاد

    ترواتن ،سنداستون وگرانیت ازجمله سنگ های مناسب برای نمای خارجی می باشند.               استفاده ازگرانیت به دلیل

Read More>