برترین بانک اطلاعاتی سنگ و کارخانجات سنگبری ایران

Previous slide
Next slide

اطلاعات سنگ

اقیانوس-درون-اوپاال

سنگ خوب

    سنگ خوب چه سنگی است  ؟سنگ خوب سنگی است که جاذب آب زیادنبوده وتحمل بالایی در مقابل محیطهای طبیعی و شمیایی وسایش داشته باشد

Read More>
ساختمان زیبا

انواع سنگ های ساختمانی

   سنگ های ساختمانی به دو دسته تقسیم می شوند.                          1سنگ طبیعی قطعات و خرده سنگ ها به صورت خام از معدن استخراج می

Read More>
الماس
انواع سنگ

انواع سنگ های قیمتی

    بیشتر از هزاران نوع سنگ موجوداست که تقریبا 50مدل ار آنها دارای ارزش مادی ومعنوی میباشندو از آنها درصنعت جواهرسازی استفاده میگردد.در این

Read More>

زیباترین سنگ های معدنی

زیباترین سنگ های معدنی  وقتی به کلمه ی “زیبایی” فکر می کنید، اولین چیزی که به ذهنتان می رسد “معدن” نیست ، اما هر چیزی

Read More>
سنگ
اطلاعات سنگ

سنگ و کاربرد آن

   سنگ جسمی است طبیعی که از اجتماع یک یا چند کانی تشکیل شده است . سنگ یکی از مصالح اصلی در ساخت و ساز

Read More>
تاریخچه سنگ

تاریخچه سنگ

                    سنگ یکی ازقدیمی ترین مصالحی است که بشراز بدوزندگی خود شناخته و ان را برای

Read More>