برترین بانک اطلاعاتی سنگ و کارخانجات سنگبری ایران

Previous slide
Next slide

انواع سنگ

ساختمان زیبا

انواع سنگ های ساختمانی

   سنگ های ساختمانی به دو دسته تقسیم می شوند.                          1سنگ طبیعی قطعات و خرده سنگ ها به صورت خام از معدن استخراج می

Read More>

انواع سنگ

  سنگ های اذرین سنگ هایی هستند که ازانجماد مواد مذاب  زیر پوسته ی زمین به نام ماگما تشکیل میشوند.این مواد به صورت مایع تحت

Read More>
الماس
اطلاعات سنگ

انواع سنگ های قیمتی

    بیشتر از هزاران نوع سنگ موجوداست که تقریبا 50مدل ار آنها دارای ارزش مادی ومعنوی میباشندو از آنها درصنعت جواهرسازی استفاده میگردد.در این

Read More>

انواع سنگ

سنگ های اذرین سنگ هایی هستند که ازانجماد مواد مذاب  زیر پوسته ی زمین به نام ماگما تشکیل میشوند.این مواد به صورت مایع تحت فشار

Read More>