برترین بانک اطلاعاتی سنگ و کارخانجات سنگبری ایران

Previous slide
Next slide

انواع سنگ

ساختمان زیبا

انواع سنگ های ساختمانی

   سنگ های ساختمانی به دو دسته تقسیم می شوند.                          1سنگ طبیعی قطعات و خرده سنگ ها به صورت خام از معدن استخراج می

Read More>

انواع سنگ

  سنگ های اذرین سنگ هایی هستند که ازانجماد مواد مذاب  زیر پوسته ی زمین به نام ماگما تشکیل میشوند.این مواد به صورت مایع تحت

Read More>
الماس

انواع سنگ های قیمتی

    بیشتر از هزاران نوع سنگ موجوداست که تقریبا 50مدل ار آنها دارای ارزش مادی ومعنوی میباشندو از آنها درصنعت جواهرسازی استفاده میگردد.در این

Read More>
اطلاعات سنگ

انواع سنگ

سنگ های اذرین سنگ هایی هستند که ازانجماد مواد مذاب  زیر پوسته ی زمین به نام ماگما تشکیل میشوند.این مواد به صورت مایع تحت فشار

Read More>