برترین بانک اطلاعاتی سنگ و کارخانجات سنگبری ایران

Previous slide
Next slide

Stone Information

Types of building stones

   Building stones are divided into two categories. Natural stone Parts and crumbs are extracted raw from the mine. Artificial stones These stones are used

Read More>

Good Stone

What is a good stone? A good stone is a stone that does not absorb much water and has a high tolerance to natural and

Read More>

How to export building stones

  نحوه ی استخراج سنگ های ساختمانی باتوجه به پیشرفت روزافزون صنعت و معدن و اهمیت یاد آن، امروزه بسیاری از معادن باارزش ایران به

Read More>