برترین بانک اطلاعاتی سنگ و کارخانجات سنگبری ایران

Previous slide
Next slide

متفرقه

سنگبري فرهاد نو (ملك زاده)

توليد انبوه انواع بادبر (لب پر) صادراتي (قرمز و ليمويي و…) اصفهان – فلكه دانشگاه صنعتي – خيابان حكيم فرزانه – بعد از سه راه

Read More>
سنگبری آذرخش

سنگبری آذرخش

نام مدیر عامل : روح الهی برای اطلاعات بیشتر از محصولات و قیمت آنها با شماره ی۰۹۱۲۳۷۶۶۵۳۷( آقای امیر زندی  کریمخانی )تماس حاصل نمایید

Read More>
سنگبری آتشکده

سنگبری آتشکده

نام مدیر عامل : ستاره برای اطلاعات بیشتر از محصولات و قیمت آنها با شماره ی۰۹۱۲۳۷۶۶۵۳۷( آقای امیر زندی  کریمخانی )تماس حاصل نمایید

Read More>
سنگبری آذر سنگ توانا
متفرقه

سنگبری آذر سنگ توانا

نام مدیر عامل : صمیمی برای اطلاعات بیشتر از محصولات و قیمت آنها با شماره ی۰۹۱۲۳۷۶۶۵۳۷( آقای امیر زندی  کریمخانی )تماس حاصل نمایید

Read More>
سنگبری سنگاب سهند

سنگبری سنگاب سهند

نام مدیر عامل: مالکی برای اطلاعات بیشتر از محصولات و قیمت آنها با شماره ی۰۹۱۲۳۷۶۶۵۳۷( آقای امیر زندی  کریمخانی )تماس حاصل نمایید

Read More>
سنگبری ایرانا

سنگبری ایرانا

نام مدیر عامل: ابراهیمی برای اطلاعات بیشتر از محصولات و قیمت آنها با شماره ی۰۹۱۲۳۷۶۶۵۳۷( آقای امیر زندی کریمخانی )تماس حاصل نمایید

Read More>
سنگبری مقداد

سنگبری مقداد

نام مدیر عامل: اصغری برای اطلاعات بیشتر از محصولات و قیمت آنها با شماره ی۰۹۱۲۳۷۶۶۵۳۷( آقای امیر زندی  کریمخانی )تماس حاصل نمایید

Read More>
سنگبری ایران دنا

سنگبری ایران دنا

نام مدیر عامل : رحمانی فر برای اطلاعات بیشتر از محصولات و قیمت آنها با شماره ی۰۹۱۲۳۷۶۶۵۳۷( آقای امیر زندی  کریمخانی )تماس حاصل نمایید

Read More>
سنگبری اسپادانا

سنگبری اسپادانا

نام  مدیر عامل : افشاری برای اطلاعات بیشتر از محصولات و قیمت آنها با شماره ی۰۹۱۲۳۷۶۶۵۳۷( آقای امیر زندی  کریمخانی )تماس حاصل نمایید

Read More>
سنگبری نجف آباد

سنگبری نجف آباد

نام مدیر عامل : حاج عسکری برای اطلاعات بیشتر از محصولات و قیمت آنها با شماره ی۰۹۱۲۳۷۶۶۵۳۷( آقای امیر زندی  کریمخانی )تماس حاصل نمایید

Read More>